การตรวจสอบควบคุมคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธี NIR February 16, 2023

DKSH Scientific และ ZEUTEC ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "การตรวจสอบควบคุมคุณภาพของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยวิธี NIR" โดย คุณจตุพร วงษ์แววดี, Executive, Product Management

สัมมนาออนไลน์นี้มีหัวข้อที่น่าสนใจ เกี่ยวกับการตรวจสอบควบคุมคุณภาพ ด้วยวิธี NIR โดยเครื่อง SpectraAlyzer BRAUMEISTER จากแบรนด์ ZEUTEC

โดยจัดขึ้นในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 11.00 น.

ลงทะเบียนแล้วมาพบกันวันสัมมนาออนไลน์นะคะ

รายละเอียด

10.00 - 10.10      

กล่าวต้อนรับเข้าสู่งาน

10.10 - 11.00

• ทฤษฎีการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค NIR     
• แนะนำเครื่องมือ
• หลักการทำงาน

 

สอบถามเพิ่มเติม

Marketing team

💬 Line ID: @dkshscientific

📞 โทร: 095 204 4065 / 093 813 9914

✉️ อีเมล: marketing.tec.th@dksh.com

ลงทะเบียนเข้าฟัง

คลิก ที่นี่ เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนาออนไลน์