หลักการ ทฤษฎี และความสำคัญของปริมาณน้ำอิสระ March 30, 2022

DKSH Scientific ร่วมกับ Novasina ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "หลักการ ทฤษฎี และความสำคัญของปริมาณน้ำอิสระ" โดย คุณรจเรข สีก่ำ, Product Specialist

สัมมนาในครั้งนี้ เกี่ยวข้องกับเครื่องวัดปริมาณน้ำอิสระจากแบรนด์ Novasina โดยเน้นไปที่หลักทฤษฎีขั้นพื้นฐานและความสำคัญของปริมาณน้ำอิสระ

รับชมสัมมนาจากทาง DKSH ได้ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 11.30 น.

รายละเอียด

10.00 - 10.10      

กล่าวต้อนรับเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์

10.10 - 11.30

• หลักการ ทฤษฎี และความสำคัญของปริมาณน้ำอิสระ       
• ตัวอย่าง Applications ของการวัดปริมาณน้ำอิสระ

 

สอบถามเพิ่มเติม

Marketing team

💬 Line ID: @dkshscientific

📞 โทร: 095 204 4065

✉️ อีเมล: marketing.tec.th@dksh.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์