เกี่ยวกับคณะผู้บริหารประจำประเทศ

การดำเนินธุรกิจของ DKSH ประเทศไทย นำโดย คณะผู้บริหารประจำประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารที่มีประสบการณ์ด้านธุรกิจในประเทศไทยและระดับภูมิภาค โดยคณะผู้บริหารประจำประเทศมีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการ DKSH ประเทศไทย และดำเนินเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ตลอดทุกหน่วยธุรกิจของบริษัทฯ

Damien Morot

Damien Morot

Vice President, FMCG and Head Country Management

Mathias Greger

Mathias Greger

Managing Director, DKSH Performance Materials

Neil McCann

Neil McCann

Vice President, Supply Chain Management

Oliver Hammel

Oliver Hammel

Vice President, Business Unit Technology

Patrik Grande

Patrik Grande

Vice President, Healthcare

Poranee D

Poranee D'alelio

Vice President, Country Finance

Sherene Wong

Sherene Wong

Vice President, Regional IT, Thailand & IndoChina