ธุรกิจหลักของเรา: การให้บริการขยายตลาด ดีเคเอสเอช ช่วยให้บริษัทคู่ค้าสามารถขยายธุรกิจในตลาดใหม่ และเติบโตในตลาดที่มีอยู่เดิม

MES enable companies to translate the latest trends into market opportunities

ความสำเร็จในการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาดด้วยแบรนด์ระดับโลกที่แข็งแกร่งและภาพรวมของผลงานอันน่าประทับใจที่ผ่านมานั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการนำกลยุทธ์เพื่อการเติบโตแบบมีกำไรอย่างยั่งยืนมาปรับใช้อย่างสอดคล้องกัน

ดร. เยิร์ก โวลเล่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดีเคเอสเอช

กลยุทธ์ของเราคือการนำเสนอบริการต่างๆ ที่บริษัทคู่ค้าจำเป็นต้องมีเพื่อให้ธุรกิจของพวกเขาบรรลุเป้าหมาย บริการนี้เองที่เรียกว่า “การให้บริการขยายตลาด”

 

ให้บริการอย่างครอบคลุมครบวงจร

เราช่วยให้ธุรกิจของบริษัทคู่ค้าเติบโตด้วยบริการอย่างเชี่ยวชาญครบวงจรที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า: นับตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต การวิเคราะห์และวิจัยตลาด การตลาดและการขาย ตลอดจนการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ไปจนถึงบริการหลังการขาย

ให้บริการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ

บริการของเราได้รับการออกแบบสำหรับคู่ค้าและลูกค้าเฉพาะในแต่ละราย จึงสามารถตอบสนองได้ตรงตามความต้องการอย่างถูกต้องแม่นยำ

 

ผนึกกำลังผสมผสานเพื่อบรรลุความสำเร็จ

ด้วยสำนึกรับผิดชอบอย่างแรงกล้าต่อสินค้า แบรนด์ และตลาดของคู่ค้าทางธุรกิจ  การให้บริการขยายตลาดของเราจึงมิได้นำเสนอเฉพาะเพียงบริการแบบการจัดจ้างคนภายนอก หากแต่บริการของเราซึ่งมีคุณลักษณะผสมผสานอย่างชาญฉลาดและได้รับการออกแบบสำหรับคู่ค้าเฉพาะในแต่ละรายนั้น นำเสนอแนวทางเพื่อให้คู่ค้าของเราบรรลุเป้าหมายได้อย่างราบรื่นตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมิได้คำนึงว่าธุรกิจนั้นจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่ ซึ่งตรงข้ามกับ “การจัดจ้างคนภายนอกแบบดั้งเดิม” อาทิ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจ่ายเงินเดือน หรือการทำบัญชี ซึ่งบริษัทต่างๆ ใช้บริการจัดจ้างคนภายนอกเพื่อลดค่าใช้จ่ายลง ในขณะที่การให้บริการขยายตลาดของเราเล็งผลเลิศทั้งด้านกำไรสุทธิและยอดขาย การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด การเจาะตลาดเดิมและขยายให้ครอบคลุมเพื่อให้ธุรกิจเติบโต ตลอดจนการลดต้นทุนคงที่ (fixed costs) และลดความยุ่งยากซับซ้อนต่างๆ

 

ปรัชญาของการให้บริการอย่างแท้จริง

ธุรกิจของเรามิได้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนสินค้าและการส่งเสริมการขายเท่านั้น หากแต่เป็นเรื่องของปรัชญาการให้บริการที่มีสำนึกรับผิดชอบอย่างแรงกล้าต่อสินค้า และแบรนด์ของคู่ค้า เป็นเรื่องของการนำเสนอเชิงรุกซึ่งเราให้คำแนะนำกลยุทธ์แก่คู่ค้า ด้วยประสบการณ์และความรู้ความชำนาญ ตลอดจนเครือข่ายของบรรดาผู้เชี่ยวชาญชำนาญการที่ทำงานให้กับดีเคเอสเอช และเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าที่เรามีนับแสนรายแล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์อย่างละเอียดลออ เพื่อแปลงเป็นข้อมูลทางการตลาดและข้อแนะนำที่ทันเหตุการณ์