คณะกรรมการบริหาร

ด้านกลุ่มบริษัทนั้น ดีเคเอสเอช มีทีมบริหารขนาดกะทัดรัดที่มากด้วยประสบการณ์ในภูมิภาคเอเชีย คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการให้กับกลุ่มบริษัท และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการนำเป้าหมายด้านกลยุทธ์ของเราไปใช้ในทุกตลาดและหน่วยธุรกิจ นำทีมบริหารโดยประธานกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยทีมบริหารสองฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

Bernhard Schmitt

Bernhard Schmitt

Chief Financial Officer

Natale Capri

Natale Capri

Co-Head Business Unit Performance Materials

Hanno Elbraechter

Hanno Elbraechter

Head Business Unit Technology

Stephen Ferraby

Stephen Ferraby

Head Corporate Affairs & Strategic Investments

Michael Hutab

Michael Hutab

Chief Information Officer

Terry Seremetis

Terry Seremetis

Head Business Unit Consumer Goods

Bijay Singh

Bijay Singh

Head Business Unit Healthcare

Thomas Sul

Thomas Sul

Co-Head Business Unit Performance Materials