คณะกรรมการบริหาร

ด้านกลุ่มบริษัทนั้น ดีเคเอสเอช มีทีมบริหารขนาดกะทัดรัดที่มากด้วยประสบการณ์ในภูมิภาคเอเชีย คณะกรรมการบริหารรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการให้กับกลุ่มบริษัท และดำเนินการเพื่อให้มั่นใจได้ว่า มีการนำเป้าหมายด้านกลยุทธ์ของเราไปใช้ในทุกตลาดและหน่วยธุรกิจ นำทีมบริหารโดยประธานกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบไปด้วยทีมบริหารสองฝ่าย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัท

Ido Wallach

Ido Wallach

Chief Financial Officer

Bijay Singh

Bijay Singh

Head Business Unit Healthcare

Chris Ritchie

Chris Ritchie

Head Business Unit Consumer Goods

Natale Capri

Natale Capri

Co-Head Business Unit Performance Materials

Thomas Sul

Thomas Sul

Co-Head Business Unit Performance Materials

Hanno Elbraechter

Hanno Elbraechter

Head Business Unit Technology

Stephen Ferraby

Stephen Ferraby

Head Corporate Affairs & Strategic Investments

Antoine Mangin

Antoine Mangin

Chief Human Resources Officer

Sam Oh

Sam Oh

Chief Information Officer

Laurent Sigismondi

Laurent Sigismondi

General Counsel & Head of CEO Office