Luxury boutique

เมื่อผู้บริโภคมีความรู้และประสบการณ์ที่มากขึ้น  ความต้องการสินค้าหรูหราและไลฟ์สไตล์ก็มีเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย

สินค้าหรูหราและไลฟ์สไตล์ เป็นหนึ่งในธุรกิจของ ดีเคเอสเอช ภายใต้หน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค ซึ่งมีการขยายตลาดสำหรับสินค้าชั้นสูงสไตล์ตะวันตกน าฬิกาข้อมือคุณภาพสูง เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ภายในบ้านทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย ดีเคเอสเอชยังเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้า แฟรนไชส์และการผลิต ลีวายส์ในประเทศไทยด้วย

ประเภทผลิตภัณฑ์ของเรา