การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก July 21, 2021

ดีเคเอสเอช และ เอสพีซี อาร์ที ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "การสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนัก" โดยคุณ เถลิงเกียรติ พวงงาม, ผู้จัดการฝ่ายวิชาการ

สัมมนาออนไลน์นี้เกี่ยวกับการสอบเทียบ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญที่สุดของเครื่องมือวัดทุกๆ ประเภท เพราะจะทำให้ได้ผลการวัดที่ถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนั้นยังทำให้เครื่องมือวัดสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพอีกด้วย

ห้ามพลาด!! ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมตอบทุกคำถามและข้อสงสัยจากทุกท่าน พบกับพวกเราในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 11.30 น.

รายละเอียด

10.00 - 10.10       กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์
10.10 - 11.30  

• ตุ้มน้าหนักตามมาตรฐาน OIML และการอ่าน    
  ใบรับรองผล    
• มาตรฐานการสอบเทียบตุ้มน้ำหนัก
• การสอบเทียบเครื่องชั่งและประเมินค่า
  ความไม่แน่นอนของการสอบเทียบ
• เกณฑ์การยอมรับและการนำผลไปใช้งาน

 

สอบถามเพิ่มเติม

Marketing team

📞 โทร: 090 678 2614

             095 204 4065

✉️ อีเมล: marketing.tec.th@dksh.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา