พิธีเปิด Center of Excellence March 04, 2019; อาคารเวนเจอร์คลับ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) ผู้เชี่ยวชาญด้านการขยายการตลาด จัดพิธีเปิดเพื่อเฉลิมฉลองการย้ายเข้าสู่สถานที่ใหม่ของ Center of Excellence ณ อาคารเวนเจอร์คลับ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริการของ Center of Excellence บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จึงทำการย้ายห้องปฏิบัติการจากเดิมมายัง อาคารเวนเจอร์คลับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยห้องปฏิบัติการใหม่นี้ เรามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถรองรับเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น ทำการทดสอบได้หลากหลายกว่าเดิม และยังเป็นแหล่งจัดงานสัมมนาหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการเลือกเครื่องมือเพื่องานวิจัยและการทดสอบอีกด้วย

รายละเอียด

สถานที่ อาคารเวนเจอร์คลับ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท
272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
วันและเวลา วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562
9.00 - 11.30 น.

แผนที่

กำหนดการ

09.00 ลงทะเบียน
09.15 - 09.30 กล่าวต้อนรับ โดย ผู้แทนจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
09.30 - 09.45 กล่าวต้อนรับ โดย คุณ จารึก มีขันทอง
รองประธานกรรมการ หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
09.45 - 10.00 พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
10.00 - 10.30 รับประทานอาหารว่าง
10.30 - 11.30 เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

นัดหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

📞โทร. อารีสา เมฆลอย 095-204-4065

✉ อีเมล: Arresa.m@dksh.com