การวิเคราะห์ธาตุและกระบวนการเตรียมตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์ June 24, 2021

ดีเคเอสเอช และ เอสพีซี อาร์ที ร่วมกับ Claisse, GBC, Odlab และ Sineo ขอเชิญทุกท่านเข้าสู่งานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ "การวิเคราะห์ธาตุและกระบวนการเตรียมตัวอย่างเพื่อนำไปวิเคราะห์" โดยผู้เชี่ยวชาญของเรา คือ...

1. คุณ นิติพงษ์ ทองหนัก, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ GBC scientific
2. คุณ พรพิมล ทองประไพ, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ SINEO / ODLab / membraPure
3. คุณ ภัทรนิษฐ์ วงษ์ศุภลักษณ์, ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ Claisse

ห้ามพลาด!! ผู้เชี่ยวชาญของเราพร้อมแล้วที่จะตอบทุกคำถามและข้อสงสัยจากทุกท่าน พบกับพวกเราในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. จนถึงเวลา 11.30 น.

รายละเอียด

10.00 - 10.10       กล่าวเปิดงานสัมมนาออนไลน์ 
10.10 - 11.30

• การวิเคราะห์องค์ประกอบคืออะไร    
• วิธีการเตรียมตัวอย่างสำหรับการวิเคราะห์     
• วิธีการกำหนดองค์ประกอบในตัวอย่าง     
• เครื่องมือสำหรับการเตรียมตัวอย่าง
  และการประยุกต์ใช้

 

สอบถามเพิ่มเติม

Marketing team

📞 โทร: 091 889 1304

             095 204 4065

✉️ อีเมล: marketing.tec.th@dksh.com

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา