ร่วมธุรกิจกับ ดีเคเอสเอช เรานำเสนอบริการที่จำเป็นที่สุดให้กับคู่ค้า ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการที่แตกต่างกันในแต่ละราย

DKSH employee with customer

บริษัทที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี
เราคือบริษัทสัญชาติสวิสที่น่าเชื่อถือและมีความมั่นคงทางการเงิน ซึ่งมีประวัติอันยาวนานถึง 150 ปีในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย ด้วยจรรยาบรรณ ความเป็นมืออาชีพและจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมที่สูงกว่ามาตรฐานนี้เอง ที่ช่วยป้องป้องพิทักษ์ธุรกิจให้กับคู่ค้าของเรา

เครือข่ายที่ครอบคลุม
เราเป็นบริษัทระดับโลก มีสำนักงานสาขากว่า 825 แห่งใน 37 ประเทศทั่วโลก ด้วยประวัติอันยาวนานถึง ปี 150 ในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย นอกจากจะทำให้เราสามารถหยั่งรากลึกอยู่ในชุมชนทั่วทั้งเอเชียเป็นอย่างดีแล้ว เรายังได้สั่งสมเครือข่ายความสัมพันธ์อย่างกว้างขวางและเข้าถึงผู้มีส่วนได้เสียได้เป็นอย่างดียิ่ง ความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านตลาดของแต่ละท้องถิ่น กอรปกับเครือข่ายการกระจายสินค้าที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเซีย ดีเคเอสเอช จึงช่วยให้ให้คู่ค้าของเราประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันในทุกตลาด
 

การที่เรามีเครือข่ายระดับท้องถิ่นที่แน่นแฟ้น ทำให้พันธมิตรของเราสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างประหยัดและรวดเร็ว นับเป็นการได้ประโยชน์จากการประหยัดเนื่องมาจากขนาด (economies of scale) อย่างแท้จริง โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นนั้นๆ และขณะเดียวกันยังมีความเสี่ยงต่ำอีกด้วย นอกจากนี้ การที่บริษัทเรามีขนาดใหญ่มากนั้น ทำให้มีความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านการตลาดที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทำให้เรามีข้อมูลที่เหนือกว่า ซึ่งนั่นหมายถึงอำนาจทางการตลาดที่เรามอบให้กับคู่ค้าและลูกค้า ส่งผลให้พวกเขาสามารถดำเนินธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น

กลยุทธ์สู่การปฏิบัติที่ดีเลิศและครบวงจร
พนักงานคือทรัพย์สินที่มีค่าสูงสุดของเรา เรามีมืออาชีพที่ดีที่สุดในแวดวงธุรกิจนี้ เขาเหล่านั้นทุ่มเทเพื่อนำเสนอบริการดีเลิศด้วยมาตรฐานสูงสุด เราผสมผสานพันธสัญญานี้ ร่วมกับกระบวนการชั้นเลิศ เพื่อนำไปพัฒนาศักยภาพและความสามารถทางธุรกิจให้กับคู่ค้าและหุ้นส่วนทางธุรกิจของเรา

แรกเริ่มเดิมทีในช่วงก่อตั้ง เราเป็นเพียงรายเล็กที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น เราจึงพยายามคงไว้ซึ่งจิตวิญญาณผู้ประกอบการอันเป็นหัวใจหลักของวัฒนธรรมของเรา เราพูดและเข้าใจภาษาของผู้คนทุกคนที่เราทำธุรกิจด้วย ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับทุกธุรกิจที่เราให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นตลาดท้องถิ่นใดก็ตาม

รู้จักและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า (customer-centric) เป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจในเชิงรุก
การที่เรารู้จักและเข้าใจความรู้สึกของลูกค้า นั่นหมายความว่าเราให้บริการลูกค้าโดยมีรากฐานมาจากความรู้ความเข้าใจเชิงลึกด้านการตลาดที่โดดเด่นของเรา: เราช่วยให้ธุรกิจของคู่ค้าเติบโต โดยการทำให้ลูกค้ามีความสุข

เราช่วยให้ลูกค้ารักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด ตลอดจนผลักดันให้ธุรกิจเติบโต โดยมุ่งเน้นการสร้างความต้องการให้เพิ่มสูงขึ้น และถ้าให้ดียิ่งขึ้นก็ต้องตอบสนองทุกความต้องการของลูกค้าด้วย ซึ่งเราทำได้โดยการนำเสนอความรู้ความสามารถด้านการตลาดและการขายชั้นนำ รวมถึงการนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ให้เกิดประโยชน์นั่นเอง

นอกจากนี้ เรายังเป็นเพียงบริษัทเดียวที่สามารถให้บริการโดยนำเสนอแนวทางการดำเนินธุรกิจแบบผสมผสานตั้งแต่ต้นจนจบ (integrated end-to-end solutions) เรามีโครงสร้างพื้นฐานและให้บริการทุกรูปแบบที่จำเป็นสำหรับคู่ค้า ที่ ดีเคเอเสเอช ที่เดียวมีครบทุกอย่างโดยไม่ต้องเสียเวลาหาจากแหล่งอื่นอีก  ด้วยเหตุนี้คู่ค้าทางธุรกิจของเราทุกราย จึงเสียค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า มีความโปร่งใสมากขึ้น และตรวจสอบได้ดียิ่งขึ้น

เราเป็นคู่ค้าทางธุรกิจที่มีหลักการดำเนินงานในเชิงรุก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของคู่ค้าและลูกค้า เรานำเสนอบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ และให้คำแนะนำด้านกลยุทธ์ ตลอดจนโลจีสติกส์ภาคพื้นดิน ทั้งนี้เพื่อให้ “ทุกสิ่งเป็นไปได้”

 • DKSH: where Swiss reliability and Asian can-do attitude merge

  DKSH: where Swiss reliability and Asian can-do attitude merge.

 • An unrivalled capillary distributary network, state-of-the art distribution and innovation centers.

  An unrivalled capillary distributary network, state-of-the art distribution and innovation centers.

 • The best people in the industry.

  The best people in the industry.

 • Customized solutions to grow partner

  Customized solutions to grow partner's businesses.

Did you know that...?

DKSH facts and figures 2023