ดีเคเอสเอช กรุ๊ป ภาพรวมขององค์กร

Hong Kong

ความสำเร็จในการเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจมาสู่การเป็นผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาดด้วยแบรนด์ระดับโลกที่แข็งแกร่งและภาพรวมของผลงานอันน่าประทับใจที่ผ่านมานั้น เป็นผลสืบเนื่องมาจากการนำกลยุทธ์เพื่อการเติบโตแบบมีกำไรอย่างยั่งยืนมาปรับใช้อย่างสอดคล้องกัน

ดร. เยิร์ก โวลเล่ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอช คือผู้นำด้านการให้บริการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย เราช่วยให้บริษัทคู่ค้าที่มองหาพันธมิตรทางธุรกิจซึ่งให้บริการแบบจัดจ้างคนภายนอกที่น่าเชื่อถือ (outsourcing partner) ให้สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่ หรือในตลาดที่มีอยู่เดิม

เรานำเสนอบริการที่หลากหลายครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการจัดการและดำเนินงานทุกกระบวนการทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าสำหรับสินค้าของคู่ค้า :นับตั้งแต่การจัดหาแหล่งผลิต การวิเคราะห์และวิจัยตลาด การตลาดและการขาย ตลอดจนการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ ไปจนถึงบริการหลังการขาย

ดีเคเอสเอช มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ เมืองซูริค เรานำความเป็นสวิสที่น่าเชื่อถือ ความเป็นมืออาชีพและบรรษัทภิบาลที่ดี มาผสมผสามให้เข้ากับประวัติอันยาวนานถึง 150 ปีในการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องในภูมิภาคเอเชีย

นอกจากจะมอบความรู้ความชำนาญ และโลจิสติกส์ภาคพื้นดิน ให้กับหุ้นส่วนทางธุรกิจแล้ว เรายังนำเสนอบริการที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ด้วยเครือขายที่ครอบคลุมและโดดเด่นไม่เหมือนใคร ทั้งในด้านขนาดและความซับซ้อน