วิสัยทัศน์และกลยุทธ์

Our vision and strategy

วิสัยทัศน์ของเรา คือการเป็นที่รู้จักในฐานะผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการขยายตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชีย คู่ค้าที่ต้องการจะขยายตลาดในภูมิภาคเอเชีย ดีเคเอสเอชจะเป็นองค์กรแรกที่ได้รับความไว้วางใจ

ดีเคเอสเอช

กลยุทธ์ของเรา
กลยุทธ์ในดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคงของเรามาจากการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และการสร้างผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งช่วยให้พันธมิตรของเราขยายธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน

สิ่งสำคัญพื้นฐานของกลยุทธ์ของเราคือการขยายและพัฒนาโมเดลทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จนี้อย่างต่อเนื่อง เรายึดมั่นกับสิ่งที่เราทำได้ดีที่สุดโดยการทำเช่นเดิมให้มากขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น  ทั้งนี้ เราบรรลุเป้าหมายโดย:

สร้างการเติบโตให้กับหน่วยธุรกิจและตลาดที่มีอยู่เดิม
เรามุ่งเน้นในการสร้างการเติบโตให้กับตลาดมีอยู่เดิม และหน่วยธุรกิจที่เราดำเนินการอยู่ โดยขยายธุรกิจให้กับคู่ค้าและลูกค้าเดิมของเราด้วยประสบการณ์แห่งความสำเร็จในอดีต (success stories) และพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ตลอดจนเข้าซื้อกิจการเล็กๆ ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มคุณค่าให้บริษัท

พัฒนาบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
เราเพิ่มความแข็งแกร่งและขยายขอบเขตของบริการทั่วทั้งห่วงโซ่คุณค่าอย่างต่อเนื่อง เรามีการเพิ่มมูลค่าให้กับบริการที่มอบให้คู่ค้าอย่างสม่ำเสมอซึ่งทำให้คู่ค้าทางธุรกิจของเรามีความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจได้ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จในระยะยาว

เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
เราพัฒนากระบวนการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง คุณภาพของบริการมาจากมาตรฐานและวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (best practices) ทั่วทั้งองค์กร ทั้งนี้ห่วงโซ่คุณค่าที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการผนึกกำลังของทุกหน่วยธุรกิจจากทุกประเทศทั่วโลกทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายให้กับคู่ค้าทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี