DKSH Innovative cosmetic ingredients flowers

กลุ่มอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และ ส่วนผสมเครื่องสำอาง ผู้ให้บริการระดับโลกในการบริการด้านการขยาย ตลาด สำหรับ คู่ค้าทางธุรกิจ ในกลุ่มอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง

เราให้บริการด้านส่วนผสมเครื่องสำอาง ให้กับผู้ผลิต ในกลุ่มอุตสาหกรรมของผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม และอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ทั้งการดูแลผิว ดูแลเส้นผม และสี ดูแลช่องปากดูแล ครีมแดด แต่งหน้า  อุปกรณ์อาบน้ำ และ การดูแลบ้าน

เราช่วยลูกค้าของเราในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่และ การประยุกต์ใช้ใน การทำงานร่วมกัน กับผู้ผลิตที่มีคุณภาพและ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา

สิ่งที่ ดีเคเอสเอช มอบให้คุณ

ด้วยการติดต่อทางธุรกิจที่มีมาอย่างยาวนานและความเข้าใจที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางการตลาด เราพัฒนา สรรหาทางเลือกสำหรับการจัดหาแหล่งใหม่ และ นวัตกรรมส่วนผสมเครื่องสำอาง ที่มีประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยผลักดัน ความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ ผ่านเครือข่ายทั่วโลกของเราที่ครอบคลุม ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถเข้าถึงตลาดได้ทั่วโลก เราให้บริการจัดหาแหล่งผลิตวัตถุดิบผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ยากต่อการหาค้นหามีและความรับผิดชอบและสามารถตรวจสอบได้

เราพัฒนา แนวคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ สูตรที่สามารถปรับแต่งได้ และการบริการที่ทันสมัย เราทำงานร่วมกันกับ ทีมงาน เฉพาะทาง จากศูนย์นวัตกรรมที่ยอดเยี่ยมและทุ่มเทของเรา ด้วยความเข้าใจด้าน การตลาดของเรา และ ภาพรวมในตลาด ช่วยให้เราสามารถคิดค้นเทรนด์ สำหรับ ผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี ในการดูแล ผิวดูแลเส้นผม และสี ดูแลช่องปากดูแล ครีมกันแดด แต่งหน้า  อุปกรณ์อาบน้ำ และ การดูแลบ้าน

เราให้บริการด้านการตลาดและการขาย รวมถึงการกระจายสินค้าและโลจิสติกส์ภายใน สำหรับบริษัทผู้ผลิตในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มองหาการเติบโตทั่วโลก เรามีความสามารถในการจัดการตลอดทั้งซัพพลายเชน ซึ่งรวมถึงการจัดการด้านนำเข้าส่งออก การบริการด้านคลังสินค้าและการบริการที่เพิ่มมูลค่า

Products we offer in the Personal Care industry

เราให้บริการด้านส่วนผสมเครื่องสำอาง ให้กับผู้ผลิต ในภาค ต่อไป ของอุตสาหกรรม การดูแลส่วนบุคคล:

 • Actives
 • Additives
 • Anti-irritants
 • Anti-microbials
 • Antioxidants
 • Conditioners
 • Delivery systems
 • Emollients
 • Emulsifiers
 • Extracts
 • Fragrances/flavors
 • Moisturizers
 • Preservatives
 • Rheology/viscosity modifiers
 • Silicones
 • Texturizers
 • UV filters
 • Actives
 • Additives
 • Colorants and dyes
 • Conditioners
 • Emollients
 • Extracts
 • Fragrances/flavors
 • Moisturizers
 • Preservatives
 • Rheology/viscosity modifiers
 • Silicones
 • Surfactants
 • UV filters
 • Actives
 • Additives
 • Preservatives
 • Rheology/viscosity modifiers
 • Surfactants
 • Actives
 • Antioxidants
 • Delivery systems
 • Emulsifiers
 • Extracts
 • Moisturizers
 • Preservatives
 • Rheology/viscosity modifiers
 • Silicones
 • UV filters
 • Actives
 • Additives
 • Colorants and dyes
 • Conditioners
 • Delivery systems
 • Emollients
 • Emulsifiers
 • Extracts
 • Moisturizers
 • Preservatives
 • Rheology/viscosity modifiers
 • Pigments
 • Silicones
 • Texturizers
 • Actives
 • Additives
 • Anti-irritants
 • Anti-microbials
 • Colorants and dyes
 • Emollients
 • Extracts
 • Moisturizers
 • Preservatives
 • Rheology/viscosity modifiers
 • Silicones
 • Surfactants

บริการของเรา

เรานำเสนอบริการ ที่เหมาะที่ สร้างโอกาส ใหม่สำหรับ ลูกค้าและลูกค้า รวมไปถึง:

 • เราให้บริการจัดหาแหล่งผลิตที่หายาก ด้วยเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วโลก
 • เราคัดเลือกผู้ขายที่เชื่อถือได้โดยพิจารณาจากการตรวจสอบสภาพโรงงานและการประเมินปัจจัยต่าง ๆ ด้านคุณภาพและเศรษฐกิจ
 • เรากำหนดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อบังคับด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งระบุข้อบกพร่องและดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
 • เราทำการควบคุมคุณภาพภายใน และรับประกันวิธีที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการโลจิสติกส์
 • เราเจรจาต่อรองเงื่อนไขการจัดซื้อและการขายที่ดีที่สุด


 

พัฒนาแนวคิดใหม่ๆ ไปกับเรา

 • เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เสาะหาแนวโน้มและการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทั่วโลกอยู่ตลอดเวลา
 • เราทำการวิเคราะห์แนวโน้มของผลิตภัณฑ์เพื่อให้ลูกค้าสามารถก้าวนำแนวโน้มของตลาดได้
 • เรามีห้องปฏิบัติการด้านการใช้งาน การประเมิน และการสร้างสูตรผสม ที่พัฒนาแนวคิดและสูตร ใหม่ๆ ตลอดจนปรับปรุงผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่
 • เรามีการเพิ่มพูนความรู้ทางเทคนิคของผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ดีขึ้น
 • เราให้การสนับสนุนการจัดสัมมนาทางเทคนิคแก่ลูกค้าโดยการร่วมมือกับผู้ค้า
 • ท่านจะได้รับช่องทางในการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจใหม่ๆ ผ่านทางความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของเรากับมหาวิทยาลัยและสมาคมอุตสาหกรรม


 

ประโยชน์ที่ได้จากบริการด้านการผลิตอาหารตามความต้องการของลูกค้า

 • เราเสาะหา ตรวจสอบ และบริหารจัดการผู้ผลิตสินค้าให้กับลูกค้า
 • เราจัดหาการบริหารจัดการด้านคุณภาพ การตรวจสอบด้วยระบบ SEQRA, REACH, ISO, cGMP และการควบคุมการเปลี่ยนแปลง


 

ให้เราช่วยนำผลิตภัณฑ์ของท่านเข้าสู่ตลาดใหม่และตลาดที่มีอยู่

 • เราจะช่วยพัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดและปรับเปลี่ยนแนวคิดสู่ความสำเร็จ
 • เราจะให้แนวคิดใหม่ทางการตลาดสำหรับส่วนผสมต่างๆ ที่มีอยู่ โดยสอดคล้องตามข้อบังคับของท้องถิ่น
 • เราจะช่วยดูแลเกี่ยวกับข้อบังคับการนำเข้าและการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ควบคุมทั้งในและนอกประเทศ


 

เรานำส่งสินค้าทันเวลา ไม่เกินงบประมาณ และเป็นไปตามข้อกำหนดของท่าน

 • เราช่วยให้ท่านเข้าใจตลาดอย่างถ่องแท้และสามารถควบคุมโซ่อุปทานได้ทั้งหมดเราช่วยต่อยอดความรู้ของท่านในด้านอุตสาหกรรมอย่างครอบคลุม
 • เราให้ข้อเสนอแนะด้านกระบวนการโลจิสติกส์อย่างเชี่ยวชาญ ในการแก้ปัญหาที่ทันเวลาสำหรับความต้องการในการผลิตของท่าน


 

เราให้ความใส่ใจผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และให้บริการในทุกที่และทุกเวลา

 • ทีมขานผู้เชี่ยวชาญของเราให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่เราให้บริการและให้การบริการที่ ท่านพึงพอใจ