สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาฝากข้อความ

×

Invalid Captcha
ขอบคุณสำหรับข้อความของท่าน

The ASD LabSpec line of laboratory instrumentation offers laboratory-grade performance in a ruggedized, portable design suitable for benchtop analysis or transport to the sample location. ASD LabSpec analytical instrumentation performs rapid, non-destructive materials analysis for qualitative and quantitative applications.

The ASD LabSpec 4 product line utilizes the same spectrometer configurations as ASD’s FieldSpec line of spectroradiometers, long recognized as the “gold standard” in portable near-infrared (NIR) field spectroscopy. Employing this state-of-the-art NIR technology, these portable lab instruments can quickly and nondestructively measure a wide range of materials with absolute precision.

The ASD LabSpec spectrometer is easily adaptable for a wide range of analytical applications. For those applications requiring a spectrophotometer, the ASD LabSpec is available with a built in fiber optic light source.

Optimized for rapid analysis, ASD LabSpec 4 spectrometers are the ideal analytical instruments for fast-moving laboratory environments, providing instant results with no sample preparation.

Technical specifications

Model 4 Hi-Res Analytical Instrument 4 Standard-Res Lab Analyzer
Wavelength range 350-2500 nm 350-2500 nm
Resolution 3 nm @ 700 nm
6 nm @ 1400/2100 nm
3 nm @ 700 nm
10 nm @ 1400/2100 nm
Scanning time 100 milliseconds 100 milliseconds
Signal-to-noise ratio
VNIR, SWIR 1, SWIR 2 9,000:1 @ 700 nm, 9,000:1 @ 1400 nm, 4,000:1 @ 2100 nm 9,000:1 @ 700 nm, 9,000:1 @ 1400 nm, 4,000:1 @ 2100 nm
Photometric noise
VNIR, SWIR 1, SWIR 2 4.8 x 10-5 AU or 48 μAU@ 700 nm, 4.8 x 10-5 AU or 48 μAU@ 1400 nm, 1.1 x 10-4 AU or 110 μAU@ 2100 nm 4.8 x 10-5 AU or 48 μAU@ 700 nm, 4.8 x 10-5 AU or 48 μAU@ 1400 nm, 1.1 x 10-4 AU or 110 μAU@ 2100 nm
CE certified EN61010-1:2001 2nd Edition
EN61326-1:2013
EN61010-1:2001 2nd Edition
EN61326-1:2013
Dimensions (H X W X D) 12.7 x 36.8 x 29.2 cm (5 x 14.5 x 11.5 in) 12.7 x 36.8 x 29.2 cm (5 x 14.5 x 11.5 in)
Weight 5.44 kg (12 lbs) 5.44 kg (12 lbs)
Input power AC/DC switching power supply or a sealed lead-acid gel battery AC/DC switching power supply or a
sealed lead-acid gel cell battery
AC input 90-240 VAC, 50/60 Hz 90-240 VAC, 50/60 Hz
DC input 12 VDC, 60 W 12 VDC, 60 W

Available models

4 Hi-Res Analytical Instrument

The LabSpec® line of laboratory instrumentation offers laboratory-grade performance in a ruggedized, portable design suitable for benchtop analysis or transport to the sample location. LabSpec analytical instrumentation performs rapid, non-destructive materials analysis for qualitative and quantitative applications. The lab analyzer for fast, non-destructive analysis to optimize your workflow.

Superior spectral resolution for sharp feature recognition.

The LabSpec 4 Hi-Res analytical spectrometer is designed for analysis of materials that are characterized by sharp spectral features that may require more resolute spectral data for accurate detection and identification.

The 3 nm VNIR, 6 nm SWIR spectral resolution of the LabSpec 4 Hi-Res analytical instrument provides superior performance across the 350-2500 nm spectral range. The enhanced spectral resolution in the SWIR range (1001- 2500 nm) is particularly useful for detecting and identifying compounds with narrow spectral features in these longer wavelengths such as soil mineralogy, pharmaceuticals, cosmetics, plastics and petrochemicals.

Spectral data with 6 nm SWIR resolution provides a strong foundation for building accurate chemometric calibration models for quantitative and qualitative materials analysis. The spectrometer configuration delivers superior signal throughput and is compatible with all ASD bifurcated probes and lighted accessories.

4 Standard-Res Lab Analyzer

The lab analyzer for fast, non-destructive analysis to optimize your workflow

The 3 nm VNIR, 10 nm SWIR spectral resolution of the LabSpec® 4 Standard-Res lab analyzer is ideal for precise spectral analysis of a wide range of materials. The 10 nm SWIR spectral resolution provides the basis for building accurate spectral models for chemometric quantitative and qualitative materials analysis. The spectrometer configuration delivers superior signal throughput and is compatible with all ASD bifurcated probes and lighted accessories.

The LabSpec 4 Standard-Res is powered directly from a standard AC connection or optionally with a portable lead-acid gel cell battery that is shipped standard with every instrument. Fiber optic cables are removable for interchangeability and easy transport.

Key features

 • Evaluate hundreds of samples per day with high analytic throughput rates. 
 • Identify spectral characteristics of both liquids and solids in real-time. 
 • Non-destructive measurement means no sample preparation and allows for the reuse of the sample in other research. 
 • Measure multiple properties simultaneously through NIR energy that penetrates several millimeters into organic substances. 
 • Compatible with all ASD sampling accessories. 
 • Rapid analysis moves with the speed of production to evaluate incoming, in-process, or finished materials almost instantaneously.
 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
ASDASD Inc., a Malvern PANalytical company, is the global leader in high-performance analytical instrumentation solutions, solving some of the most challenging real-world materials measurement problems. ASD spectrometers — unparalleled in providing laboratory-grade results in the field or on-site — are the instruments of choice for remote sensing, environmental sciences, agricultural, mining, pharmaceutical and pulp and paper industry applications, where results drive paradigm-changing insights, efficiency and profit.
[asd, panalytical, malvern, labspec, standard, analyzer, res lab analyzer]