Need support?

Please leave a message

×

เครื่องกลั่นเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ของกรดด้วยเทคนิค subboiling มีแหล่งให้ความร้อนเป็น IR-Lamp ให้ความร้อนต่ำว่าจุดเดือดของกรดแต่ละชนิด ประมาณ 10 องศาเซลเซียส ไอจะระเหยขึ้นมาอย่างช้าๆ จากนั้นจึงถูกกลั่นให้บริสทธิ์ในภาชนะรองรับ เครื่องกลั่นกรดนี้จะคืนทุนได้ในภายใน 1 ปีแรก เพราะต้นทุนการผลิตกรดบริสุทธิ์จากเครื่องถูกกว่าการซื้อกรดบริสุทธิ์สูงถึง 90%

 • กรดที่สามารถกลั่นได้ คือ HF HNO3 HCl และน้ำ
 • โดยส่วนที่สัมผัสกรดทำจาก PFA และ PTFE
 • ปริมาณากการกลั่นเท่ากับ 1-2 ลิตร ต่อ 24 ชั่วโมง
 • คุณภาพการกลั่น มีปริมาณธาตุต่ำกว่า 1 ppb เมื่อใช้กรดเริ่มต้นที่บริสุทธิ์ และการกลั่นกรดย่อมจะทำให้กรดบริสุทธิ์ขึ้น
 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
BerghofBerghof ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดของลูกค้าใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องย่อยสาร ทั้งด้วยเทคนิคการย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ และเทคนิคการย่อยภายใต้ความดันสูง เครื่องกลั่นเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ของกรด เครื่อง reactor ทั้งแบบความดันสูงและต่ำ และเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำ ด้วยการออกแบบระบบการให้ความร้อน ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ และสังเคราะห์สารในความดันสูง ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีของ Berghof ทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน
[]