Need support?

Please leave a message

×
Berghof - Speedwave Xpert - เครื่องย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ
 • Speedwave Xpert มีความเชียวชาญด้านการย่อยด้วยการเพิ่มกำลังเป็น 2,000 วัตต์ และประกอบด้วย magnetron 2 ตัว
 • ออกแบบให้ส่วนย่อยสารเป็นวงกลมร่วมกับการวัดอุณหภูมิและความดันของแต่ละตัวอย่างแบบ real-time
 • Speedwave Xpert มีความสามารถในการย่อยตัวอย่างได้หลากหลาย และปลอดภัยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ระดับเดียวกัน
 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
BerghofBerghof ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสูงสุดของลูกค้าใน 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ คือ เครื่องย่อยสาร ทั้งด้วยเทคนิคการย่อยด้วยคลื่นไมโครเวฟ และเทคนิคการย่อยภายใต้ความดันสูง เครื่องกลั่นเพื่อเพิ่มความบริสุทธิ์ของกรด เครื่อง reactor ทั้งแบบความดันสูงและต่ำ และเครื่องวิเคราะห์ปริมาณน้ำ ด้วยการออกแบบระบบการให้ความร้อน ซึ่งเป็นขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างวิเคราะห์หาปริมาณธาตุ และสังเคราะห์สารในความดันสูง ด้วยประสบการณ์กว่า 40 ปีของ Berghof ทำให้ผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยในการใช้งาน
[]