Need support?

Please leave a message

×

 • เครื่องมือตรวจสอบสำหรับพื้นที่เล็กๆในกระบวนการทำงาน เช่น ในการฆ่าเชื้อไอน้ำในพื้นที่เล็กๆ ขวด กระป๋อง หรือ ถุง

 • เครื่องมือตรวจสอบเครื่อง steam sterilizers และ autoclaves

 • เครื่องมือตรวจสอบเครื่อง washer-disinfectors และ washer-disinfectors for endoscopes

 • เครื่องมือตรวจสอบกระบวนการฆ่าเชื้อของอาหารกระป๋อง

 • สามารถวัดและบันทึกอุณหภูมิตั้งแต่ -30 องศาเซลเซียส ถึง +150 องศาเซลเซียส

 • สามารถวัดและบันทึกความดันสูงสุด 10 บาร์

 • ความถูกต้องของอุณหภูมิที่บันทึก ไม่น้อยกว่า ±0.1 องศาเซลเซียส

 • ความละเอียดของอุณหภูมิที่บันทึกประมาณ 0.01 องศาเซลเซียส

 • ความถูกต้องของความดันที่บันทึกสูงสุด ±15 มิลลิบาร์

 • ความละเอียดของความดันที่บันทึกประมาณ 1 มิลลิบาร์

 • อัตราการบันทึกข้อมูลได้ต่ำสุด 1 วินาที

 • สามารถเก็บบันทึกค่าอุณหภูมิจากการวัดได้ 15,000 ข้อมูล

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
EbroEbro เป็นผู้ให้บริการในวงการงานวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมเครื่องมือวัด มามากกว่า 45 ปี ในปัจจุบันข้อเสนอแนะของลูกค้ามีความสำคัญมากในการพัฒนาขั้นตอนการทำงานของบริษัท สำหรับ Ebro การดูแลลูกค้าไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และซอฟแวร์ที่มีอยู่แล้ว แต่ยังหมายถึงการสนับสนุนให้ลูกค้ามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศได้อีกด้วย
[]