Need support?

Please leave a message

×

มีให้เลือกหลายแบบ (EBI 20-T1 / EBI 20-TH1 / EBI 20-TE / EBI 20-TF) เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น งานขนส่ง ห้องเย็น ห้องปฏิบัติการ การวัดอุณหภูมิกึ่งกลางผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 • ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง +60 องศาเซลเซียส / +0 ถึง +100 องศาเซลเซียส

 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH

 • หน้าจอแสดงค่าสูงสุด/ต่ำสุด

 • มีสัญลักษณ์แสดงเมื่อค่าที่วัดได้อยู่นอกเกณฑ์ควบคุม

 • สามารถบันทึกได้ 40,000 ข้อมูล

 • สามารถตั้งช่วงการบันทึกได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

 • ใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบ Network

 • สามารถตั้งโปรแกรมและประเมินผลผ่าน PC ด้วยโปรแกรม WInlog.Basic ซึ่งมาพร้อมกับ Interface

 • มีเอกสารแสดงผลการสอบเทียบจากผู้ผลิต

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
EbroEbro เป็นผู้ให้บริการในวงการงานวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมเครื่องมือวัด มามากกว่า 45 ปี ในปัจจุบันข้อเสนอแนะของลูกค้ามีความสำคัญมากในการพัฒนาขั้นตอนการทำงานของบริษัท สำหรับ Ebro การดูแลลูกค้าไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และซอฟแวร์ที่มีอยู่แล้ว แต่ยังหมายถึงการสนับสนุนให้ลูกค้ามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศได้อีกด้วย
[]