Need support?

Please leave a message

×

มีให้เลือกหลายแบบ (EBI 25-T / EBI 25-TH / EBI 25-TE / EBI 25-TX) เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น งานควบคุมห้องเย็น/ตู้เย็น (Deep-freezers) อุตสาหกรรมยา อุตสาหกรรมอาหาร และ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เป็นต้น

ช่วงการวัดอุณหภูมิ -30 ถึง +60 องศาเซลเซียส / -40 ถึง +85 องศาเซลเซียส/ -100 ถึง +200 องศาเซลเซียส

 • ช่วงการวัดความชื้นสัมพัทธ์ 0 ถึง 100 %RH

 • ส่งผ่านข้อมูลด้วยคลื่นควาามถี่ 868 MHz (ระยะ 500 m ในที่โล่ง)

 • สามารถส่งข้อความ SMS หรือ e-mail ได้เมื่อค่าที่วัดได้อยู่นอกเกณฑ์ควบคุม

 • ตัวเครื่องสามารถบันทึกค่าได้ 288 ข้อมูล

 • สามารถตั้งช่วงการบันทึกได้ตั้งแต่ 1 นาที ถึง 24 ชั่วโมง

 • สามารถตั้งโปรแกรมและประเมินผลผ่าน PC ด้วยโปรแกรม WInlog.Web หรือ Winlog.Wave

 • ชุด Interface (IF 400) สามารถรองรับ Data Logger ได้ถึง 50 เครื่อง

 • มีเอกสารแสดงผลการสอบเทียบจากผู้ผลิต

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
EbroEbro เป็นผู้ให้บริการในวงการงานวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมเครื่องมือวัด มามากกว่า 45 ปี ในปัจจุบันข้อเสนอแนะของลูกค้ามีความสำคัญมากในการพัฒนาขั้นตอนการทำงานของบริษัท สำหรับ Ebro การดูแลลูกค้าไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และซอฟแวร์ที่มีอยู่แล้ว แต่ยังหมายถึงการสนับสนุนให้ลูกค้ามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศได้อีกด้วย
[]