Need support?

Please leave a message

×
 • เครื่องมือตรวจและควบคุมการทำงานของเครื่อง sterilizers

 • เครื่องมือตรวจและควบคุมการทำงานของเครื่อง washer-disinfectors and washer-disinfectors สำหรับ endoscopes

 • สามารถวัดและบันทึกอุณหภูมิตั้งแต่ -40 องศาเซลเซียส ถึง 150 องศาเซลเซียส

 • สามารถวัดและบันทึกความดันตั้งแต่ 1 ถึง 4000 มิลลิบาร์

 • ความถูกต้องของอุณหภูมิที่บันทึก ไม่น้อยกว่า ±0.3 องศาเซลเซียส

 • ความละเอียดของอุณหภูมิที่บันทึกประมาณ 0.1 องศาเซลเซียส

 • ความถูกต้องของความดันที่บันทึกไม่น้อยกว่า ±20 มิลลิบาร์

 • ความละเอียดของความดันที่บันทึกประมาณ 1 มิลลิบาร์

 • อัตราการบันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่ 1 วินาที เป็นต้นไป ถึง 24 ชั่วโมง

 • สามารถเก็บบันทึกค่าอุณหภูมิจากการวัดได้ 27,000 ข้อมูล

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
EbroEbro เป็นผู้ให้บริการในวงการงานวิทยาศาสตร์ด้านนวัตกรรมเครื่องมือวัด มามากกว่า 45 ปี ในปัจจุบันข้อเสนอแนะของลูกค้ามีความสำคัญมากในการพัฒนาขั้นตอนการทำงานของบริษัท สำหรับ Ebro การดูแลลูกค้าไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสนับสนุนผลิตภัณฑ์และซอฟแวร์ที่มีอยู่แล้ว แต่ยังหมายถึงการสนับสนุนให้ลูกค้ามุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศได้อีกด้วย
[]