Need support?

Please leave a message

×
Malvern Kinexus Pro+ – เครื่องวัดการไหลแบบเฉือน

เป็นเครื่องมือศึกษาคุณสมบัติและการวิเคราะห์หาสมบัติการไหลของของเหลว โดยสามารถกำหนดการทำงานของเครื่องได้ทั้งแบบควบคุมความเร็วรอบ (Shear Rate) หรือควบคุมแรงเฉือน (Shear Stress) สามารถใช้ได้กับตัวอย่างทั่วไปประเภทของเหลวหรือกึ่งของเหลว การทำงานของเครื่องจะสั่งงานโดยตัวโปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ตัวเครื่องสามารถต่อกับหัววัดได้หลายประเภทขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งาน เช่น แบบทรงกระบอกกรวย แบบแผ่นขนานและแบบโคน เป็นต้น

สามารถควบคุมแรงบิดได้ในช่วง 2 nNm ถึง 200 mNm สำหรับโหมดการสั่น (Oscillation) และ 10 nNm ถึง 200 mNm สำหรับโหมดการวัดความหนืด (Viscometry)

 • Torque resolution: 0.1 nNm
 • ความเร็วรอบของหัววัด (Speed range) 10 nrad/s – 500 rad/s
 • สามารถเปลี่ยนค่าความเครียด (Strain) โดยใช้เวลาไม่มากกว่า 10 ms
 • ความถี่ในการวัดแบบ Oscillation 10-6 – 150 Hz
 • มีชุดควบคุมอุณหภูมิสามารถใช้ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -40 ถึง 200 องศาเซลเซียส
 • มีหัววัดให้เลือกหลากหลาย เช่น ชุดหัววัดแบบเรียบ (Plate) และแบบโคน (Cone)

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
Malvern PanalyticalMalvern PANalytical เกิดขึ้นจากการรวมกันของบริษัท Malvern Instrument และ PANalytical อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานรวมกันแล้วกว่า 2,000 คนทั่วโลก เทคโนโลยีของเราถูกนำไปใช้ในงานวิจัยต่างๆรวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานทางวิศวกรรม อุตสาหกรรม และภายในองค์กรต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และการผลิตที่ใช้เวลาน้อยลง พันธกิจทางธุรกิจของเราคือ การสร้างโซลูชั่นที่มีความจำเพาะตรงกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของลูกค้าในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์งานทางด้านเคมี ทางด้านกายภาพ และงานด้านการวิเคราะห์โครงสร้างทางวัสดุ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างสูงสุด
[]