Need support?

Please leave a message

×
Malvern - MicroCal Range สำหรับการวิเคราะห์ความเสถียรและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุล

เครื่องไมโครแคลอรีมิเตอร์ สำหรับการวิเคราะห์ความเสถียรและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุล

เครื่อง ไมโครแคลอรีมิเตอร์ (MicroCal) เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพ ใช้เพื่อศึกษาระบบทางชีวภาพ รวมถึงปฏิกิริยาระหว่างโมเลกุลเมื่อมีการการเปลี่ยนแปลงสภาพ เช่น การคลายสภาพของโปรตีน ด้วยเทคนิคที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีการติดแท็กฟลูออเรสเซนต์ โดยเครื่องไมโครแคลอรีมิเตอร์ของ Malvern มี 2 รุ่น คือ Differential Scanning และ Isothermal Titration Calorimetry


เครื่องไมโครแคลอรีมิเตอร์สามารถใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่พื้นฐานจนถึงงานวิจัยเพื่อคิดค้นและพัฒนายา ผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ และวัคซีน สำหรับลูกค้าทั้งด้านเภสัชกรรม ไอโบเทคโนโลยี การเรียนการสอน จนถึงสถาบันวิจัยของรัฐบาลทั่วโลก

MicroCal DSC range – วิเคราะห์ความเสถียรของโปรตีนและสารชีวโมเลกุลต่างๆ
MicroCal DSC เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ความเสถียรของโปรตีน หรือสารชีวโมเลกุลต่างๆ ด้วยเทคนิคที่ไม่ซับซ้อน ไม่ต้องมีการติดแท็กฟลูออเรสเซนต์ หรือตรึงเอนไซม์ เครื่อง MicroCal VP-Capillary DSC เป็นระบบอัตโนมัติที่มีความจำเพาะสูง ช่วยในการคัดกรองตัวอย่างจำนวนมาก วิเคราะห์ได้ที่ความเข้มข้นต่ำๆ ช่วยลดการใช้ปริมาณตัวอย่าง โดยเฉพาะตัวอย่างที่มีค่าหรือมีปริมาณน้อย 


MicroCal ITC range – วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในการจับกันของสารชีวโมเลกุลในการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว
เครื่องตรวจวัดการจับกันของโมเลกุลโดยใช้เทคนิคความสัมพันธ์ของความร้อนกับพลังงานกล เพื่อใช้ศึกษาปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุล ศึกษาการออกแบบยาไปจนถึงการวิจัยพื้นฐาน เช่น การเข้าใจและควบคุมสัญญาณของกระบวนการส่งสัญญาณ
โดยการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง MicroCal ITC นั้นสามารถทำได้โดยตรง ไม่ต้องมีการติดแท็กฟลูออเรสเซนต์ และสามารถวิเคราะห์ความสามารถในการจับกัน และค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ของเทอร์โมไดนามิกส์ได้ในการวิเคราะห์เพียงครั้งเดียว มีความจำเพาะ ใช้ปริมาณสารตัวอย่างน้อย และเป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยลดระยะเวลาในการทำงาน ทำให้เครื่อง MicroCal ITC ตอบโจทย์การใช้งานในห้องทดลอง

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่อง Microcal กับผู้เชี่ยวชาญจาก ดีเคเอสเอช

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • การต่อเรือ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
Malvern PanalyticalMalvern PANalytical เกิดขึ้นจากการรวมกันของบริษัท Malvern Instrument และ PANalytical อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานรวมกันแล้วกว่า 2,000 คนทั่วโลก เทคโนโลยีของเราถูกนำไปใช้ในงานวิจัยต่างๆรวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานทางวิศวกรรม อุตสาหกรรม และภายในองค์กรต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และการผลิตที่ใช้เวลาน้อยลง พันธกิจทางธุรกิจของเราคือ การสร้างโซลูชั่นที่มีความจำเพาะตรงกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของลูกค้าในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์งานทางด้านเคมี ทางด้านกายภาพ และงานด้านการวิเคราะห์โครงสร้างทางวัสดุ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างสูงสุด
[malvern, MicroCal, microcalorimeters, Drug Discovery, Drug, analytical tools, biomolecules, pharmaceutical, biotech]