สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาฝากข้อความ

×

Invalid Captcha
ขอบคุณสำหรับข้อความของท่าน
Mantech PeCOD – เครื่องวัดค่า COD

PeCOD® เป็นเครื่องวัดค่า COD ที่ไม่ใช้ Dichromate ซึ่งเป็นเทคนิคที่ง่ายและรวดเร็ว เหมาะสำหรับห้องแล็บที่เกี่ยวขัองกับการตรวจสอบคุณภาพของน้ำเสีย โดยได้รับการรับรองมาตรฐานจาก The Ontario Ministry of the Environment (Method E3515)

PeCOD® ใช้การวัด photocurrent charge ที่เกิดจากการออกซิเดชั่นสารอินทรีย์ที่อยู่ในตัวอย่าง ซึ่งเป็นเทคนิคที่ไม่ใช้ Dichromate และสารเคมีทีอันตราย

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
Mantech Inc.MANTECH Inc. is a manufacturer of online, portable and laboratory analyzers for water and wastewater. With over 1,900 analyzers installed, 100,000’s of samples are analyzed everyday by MANTECH systems. We employ Green and Fast methods, many regulatory approved, and the data generated is trusted by Governments and Industry.MANTECH systems enable utilities and industry to make impactful decisions that deliver profitability and sustainability while protecting the environment and public health. Located in the picturesque city of Guelph, Ontario in Canada, MANTECH is at the heart of the province’s growing water and technology sectors.
[]