Need support?

Please leave a message

×
Velp - เครื่องกวนสารละลายชนิดแม่เหล็กพร้อมให้ความร้อน

 • แผ่นให้ความร้อนทำจากเซรามิคมีความคงทนต่อกรด เบส และตัวทำละลาย
 • เคลือบด้วยเทคโนโพลีเมอร์ที่ทนต่อสารเคมี และป้องกันรอยขีดข่วน
 • มีระบบ SpeedServo ที่ช่วยควบคุมความเร็วรอบให้คงที่เมื่อความหนืดในสารละลายมีการเปลี่ยนแปลง
 • มีหน้าจอดิจิทัลแสดงอุณหภูมิ
 • ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 550 °C
 • กวนสารละลายปริมาตรสูงสุด 15 ลิตร
 • ความเร็วรอบในการกวนสาร (Speed) สูงสุด 1,500 รอบต่อนาที

Available models

 • แผ่นให้ความร้อนทำจากเซรามิคมีความคงทนต่อกรด เบส และตัวทำละลาย
 • เคลือบด้วยเทคโนโพลีเมอร์ที่ทนต่อสารเคมี และป้องกันรอยขีดข่วน
 • มีระบบ SpeedServo ที่ช่วยควบคุมความเร็วรอบให้คงที่เมื่อความหนืดในสารละลายมีการเปลี่ยนแปลง
 • มีหน้าจอดิจิทัลแสดงอุณหภูมิ
 • ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 550 °C
 • กวนสารละลายปริมาตรสูงสุด 15 ลิตร
 • ความเร็วรอบในการกวนสาร (Speed) สูงสุด 1,500 รอบต่อนาที
 • แผ่นให้ความร้อนทำจากเซรามิคมีความคงทนต่อกรด เบส และตัวทำละลาย
 • สามารถตั้งเวลาได้ถึง 999 นาที และเมื่อครบเวลา สามารถหยุดทำงานได้อัตโนมัติ
 • มีหน้าจอดิจิตอลแสดงอุณหภูมิและเวลา
 • มีระบบ SpeedServo ที่ช่วยควบคุมความเร็วรอบให้คงที่เมื่อความหนืดในสารละลายมีการเปลี่ยนแปลง
 • มีหน้าจอดิจิทัลแสดงอุณหภูมิ
 • ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 550 °C
 • กวนสารละลายปริมาตรสูงสุด 15 ลิตร
 • ความเร็วรอบในการกวนสาร (Speed) สูงสุด 1,500 รอบต่อนาที
 • แผ่นให้ความร้อนทำจากเซรามิคมีความคงทนต่อกรด เบส และตัวทำละลาย
 • เคลือบด้วยเทคโนโพลีเมอร์ที่ทนต่อสารเคมี และป้องกันรอยขีดข่วน
 • สามารถเชื่อมต่อ Probe Pt100 หรือVTF ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในสารละลายโดยตรง
 • มีหน้าจอดิจิทัลแสดงอุณหภูมิ
 • มีระบบ SpeedServo ที่ช่วยควบคุมความเร็วรอบให้คงที่เมื่อความหนืดในสารละลายมีการเปลี่ยนแปลง
 • มีหน้าจอดิจิตอลแสดงอุณหภูมิ
 • ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 550 °C
 • กวนสารละลายปริมาตรสูงสุด 15 ลิตร
 • ความเร็วรอบในการกวนสาร (Speed) สูงสุด 1,500 รอบต่อนาที
 • แผ่นให้ความร้อนทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยย์เคลือบด้วยเซรามิคที่ทนต่อการขีดข่วน
 • สามารถเชื่อมต่อ VTF ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในสารละลายโดยตรง
 • มีระบบ SpeedServo ที่ช่วยควบคุมความเร็วรอบให้คงที่เมื่อความหนืดในสารละลายมีการเปลี่ยนแปลง
 • ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 370 °C
 • กวนสารละลายปริมาตรสูงสุด 20 ลิตร
 • ความเร็วรอบในการกวนสาร (Speed) สูงสุด 1,500 รอบต่อนาที
 • แผ่นให้ความร้อนทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยย์เคลือบด้วยเซรามิคที่ทนต่อการขีดข่วน
 • สามารถเชื่อมต่อ Probe Pt100 หรือVTF ซึ่งเป็นอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิภายในสารละลายโดยตรง
 • มีหน้าจอดิจิทัลแสดงอุณหภูมิและความเร็วรอบ
 • มีระบบ SpeedServo ที่ช่วยควบคุมความเร็วรอบให้คงที่เมื่อความหนืดในสารละลายมีการเปลี่ยนแปลง
 • ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 370 °C
 • กวนสารละลายปริมาตรสูงสุด 20 ลิตร
 • ความเร็วรอบในการกวนสาร (Speed) สูงสุด 1,500 รอบต่อนาที

 • แผ่นให้ความร้อนทำจากเซรามิคมีความคงทนต่อกรด เบส และตัวทำละลาย
 • เคลือบด้วยเทคโนโพลีเมอร์ที่ทนต่อสารเคมี และป้องกันรอยขีดข่วน
 • ทำอุณหภูมิได้สูงสุด 400 °C
 • กวนสารละลายปริมาตรสูงสุด 15 ลิตร
 • ความเร็วรอบในการกวนสาร (Speed) สูงสุด 1,300 รอบต่อนาที
VELP ScientificaVELP Scientifica ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1983 ในปัจจุบันมีความก้าวหน้าในด้านเครื่องมือวิเคราะห์และแก้ปัญหา มีการทำการตลาดทั่วโลกด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงด้านนวัตกรรม รูปแบบ และวัสดุระดับพรีเมี่ยม อีกทั้งยังเป็นผู้นำด้านเครื่องมือห้องปฎิบัติการ โดยเฉพาะงานด้านเครื่องกวนสารสำหรับห้องปฏิบัติการ VELP เป็นคู่ค้าที่สามารถไว้วางใจได้ในการพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ที่ทันสมัย สำหรับห้องปฎิบัติการ มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัย และงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ VELP Scientifica ประสบความสำเร็จจากความคิดในการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสูงสุดและความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ ลดเวลาในการส่งสินค้าสู่ตลาด ในสำนักงานใหญ่ที่ตั้งอยู่ในประเทศอิตาลี ในทุกผลิตภัณฑ์ได้มีการออกแบบ พัฒนา และผลิตด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานมากกว่า 30 ปี และตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก
[velp, heating, magnetic, stirrers]