ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 19 มกราคม 2561 – ดีเคเอสเอช หน่วยธุรกิจเทคโนโลยี และโซลิดา ไบโอเทค บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การพัฒนา และการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนทางชีวภาพนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ได้ลงนามทำข้อตกลงร่วมกัน โดยดีเคเอสเอชจะให้บริการด้านการตลาด การขาย และการบริการหลังการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกประเภทของโซลิดา ไบโอเทค ในประเทศอินโดนีเซีย เกาหลี มาเลเซีย ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

โซลิดา ไบโอเทค ผลิตเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ และถังหมัก แบบสเตอริไลซ์ขนาดกะทัดรัด แบบแยกส่วนและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ แบบใช้แล้วทิ้ง และ แบบ SIP ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อประยุกต์ใช้ในด้านจุลชีววิทยา และชีววิทยา เช่น การทำความสะอาด (CIP cleaning) ในสถานที่ ระบบภาชนะสำหรับสุขาภิบาล กระบวนการจัดเก็บและเตรียมภาชนะ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องวิเคราะห์สำหรับการตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิตชีวภาพสำหรับการวิจัย การพัฒนา และการผลิตด้วยระบบออนไลน์ เครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพและถังหมักของโซลิดา เหมาะสำหรับการหมัก การเพาะเลี้ยงเซลล์ เซลล์ต้นกำเนิด เทคโนโลยีหมุนเวียน (renewable technology) สาหร่าย ชีวมวล เชื้อเพลิง และอื่น ๆ

ดีเคเอสเอชจะนำนวัตกรรมล่าสุดนี้ของโซลิดาเข้าสู่อุตสาหกรรมยาและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารชีวภาพ อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง สถาบันวิจัยและพัฒนาและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในทางชีววิทยาศาสตร์ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน รวมถึงสถาบันต่างๆ

“ผลิตภัณฑ์ของเราใช้ประโยชน์ได้หลากหลายรูปแบบ ทั้งในการพัฒนาสายเซลล์ การเพิ่มประสิทธิภาพและการอธิบายลักษณะของกระบวนการ การพัฒนากระบวนการ รวมทั้งการผลิตในภาคอุตสาหกรรม  เราเชื่อว่าประสบการณ์ของดีเคเอสเอชในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในเอเชียจะช่วยให้เราสามารถมอบการบริการและการแก้ไขปัญหาอันเป็นนวัตกรรมล่าสุดให้ลูกค้าได้” มร. เอโดอาร์โด ลอมบาร์ดินี่ ประธานกรรมการบริหารของโซลิดา ไบโอเทค กล่าว

“ดีเคเอสเอชนำเสนอการบริการในการแก้ปัญหาแบบครบวงจรแก่กลุ่มลูกค้าด้วยกลยุทธ์ในการทำให้สินค้าและบริการเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงทีมการตลาด การขายและบริการที่ยอดเยี่ยม เรามั่นใจว่าจะทำให้โซลิดา ไบโอเทค สามารถเติบโตได้ในภูมิภาคเอเชีย” มร.ฮันโน เอลแบรชเตอร์ หัวหน้าหน่วยธุรกิจเทคโนโลยี ดีเคเอสเอช กล่าว

เกี่ยวกับโซลิดา ไบโอเทค

โซลิดา ไบโอเทค เป็นบริษัทเอกชนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมการพัฒนา และการผลิตอุปกรณ์สำหรับกระบวนการทางชีวภาพ (Bioprocess) ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี ในด้านการหมัก (Fermentation)  กระบวนการทำให้ปราศจากเชื้อ (Sterile processing) และเทคโนโลยีอัตโนมัติ (Automation technology) เพื่อตอบสนองความท้าทายของการผลิตและการจำหน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมและสถาบันชั้นนำที่มีเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพ (bioreactor) รุ่นใหม่ และถังหมัก (Fermenter) เพื่อการวิจัยและการผลิต ตลอดจนเครื่องมือวิเคราะห์ให้กลุ่มลูกค้าชั้นนำจากอุตสาหกรรมและสถาบันต่าง ๆ  ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท  โซลิดา ไบโอเทค ได้ลงทุนอย่างเต็มที่ในการเพิ่มประสิทธิภาพในสายผลิตภัณฑ์  ในปัจจุบัน ลูกค้าของเราได้ใช้ประโยชน์จากระบบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้สอดรับกับมาตรฐานล่าสุดทางเภสัชกรรม บริษัทมีการจัดการภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด โดยที่ขั้นตอนการผลิตทั้งหมด รวมทั้งวัสดุและซัพพลายเออร์ จะผ่านการตรวจสอบที่มาอย่างละเอียดและมีคุณสมบัติครบถ้วน  อุปกรณ์กระบวนการทางชีวภาพทั้งหมดของบริษัทโซลิดา ไบโอเทค เป็นไปตามมาตรฐาน GLP, cGMP, GAMP, FDA และ SFDA เหมาะสำหรับการจัดจำหน่ายทั่วโลก

เกี่ยวกับดีเคเอสเอช

ดีเคเอสเอช เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดที่มุ่งเน้นในภูมิภาคเอเชีย ดังคำนิยามที่ว่า “บริการด้านการขยายตลาด” ดีเคเอสเอช ช่วยบริษัทและแบรนด์ต่างๆ สามารถขยายธุรกิจได้ในตลาดใหม่หรือในตลาดที่มีอยู่เดิม  ดีเคเอสเอชได้จดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2555 เป็นบริษัทระดับโลก มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองซูริค พร้อมทั้งมีสำนักงานสาขา 780 แห่งใน 36 ประเทศ โดย 750 แห่งอยู่ในภูมิภาคเอเชีย มีพนักงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 30,320 คน  ดีเคเอสเอชมียอดขายสุทธิในปี 2560 จำนวน 1.05 หมื่นล้านฟรังก์สวิส  ดีเคเอสเอช ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2408  ด้วยการสืบทอดวัฒนธรรมอันแข็งแกร่งแบบสวิส บริษัทมีประวัติอันยาวนานในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียและหยั่งรากลึกในชุมชนและธุรกิจทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอช เป็นผู้นำในการให้บริการด้านการขยายตลาดที่ครอบคลุมสินค้าเพื่อการลงทุนในทรัพย์สินประเภททุนและเครื่องมือวิเคราะห์มากมายหลายกลุ่ม  หน่วยธุรกิจเสนอการบริการในการแก้ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน วัสดุและสินค้าทางอุตสาหกรรม เครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงและเครื่องจักรด้านสิ่งทอ เซมิคอนดักเตอร์ แผงเซลล์แสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์ การเกษตร ภาคบริการ รวมทั้งโปรแกรมเฉพาะทางด้านอุตสาหกรรม  บริการประกอบด้วยการจัดหาผลิตภัณฑ์ การให้คำปรึกษาด้านการเข้าสู่ตลาด การตลาด การขาย วิศวกรรมโปรแกรมคอมพิวตอร์ รวมทั้งบริการหลังการขาย เช่นการติดตั้ง การบำรุงรักษา และการซ่อมแซม  มีสำนักงานสาขา 80 แห่งใน 18 ประเทศ และพนักงานผู้เชี่ยวชาญราว 1,360 คน รวมถึงวิศวกรบริการ 500 ราย  หน่วยธุรกิจเทคโนโลยีของดีเคเอสเอชสร้างรายได้สุทธิ 385.4 ล้านฟรังก์สวิสในปีพ.ศ. 2559