สอบถามเพิ่มเติม

กรุณาฝากข้อความ

×

Invalid Captcha
ขอบคุณสำหรับข้อความของท่าน
LabPRO - Pipette Tips

LabPRO Tips are designed, developed, and manufactured in order to fit LabPro pipettes perfectly but also all commercially available pipettes. They ensure optimal performance of your pipettes across the full volume range and are perfectly fit for manual or electronic, single or multichannel.

Details

Model No
Description
LPG10001
BULK 10μL TIPS, 10 BAGS x 1000 (10000)
LPG10006
BULK 10μL LONG TIPS, 10 BAGS x 1000 (10000)
LPG10002
BULK 200μL TIPS, 10 BAGS x 1000 (10000)
LPG10003
BULK 1000μL TIPS, 10 BAGS x 1000 (10000)
LPG10004
BULK 5 mL TIPS, 3 BAGS x 334 (1002)
LPG10005
BULK 10 mL TIPS, 5 BAGS x 50 (250)
Model No
Description
LPG10020
RACK 10μL STERILE TIPS, 10 x 96 (960)
LPG10021
RACK 10μL LONG STERILE TIPS,10 x 96 (960)
LPG10022
RACK 200μL STERILE TIPS, 10 x 96 (960)
LPG10023
RACK 300μL STERILE TIPS, 10 x 96 (960)
LPG10024
RACK 1000μL STERILE TIPS, 10 x 96 (960)
LPG10025
RACK 1200μL STERILE TIPS, 10 x 96 (960)
Model No
Description
LPG10040
RELOAD 10μL TIPS, 13 x 96 (1248)
LPG10041
RELOAD 200μL TIPS, 13 x 96 (1248)
LPG10042
RELOAD 1000μL TIPS, 7 x 96 (672)
Model No
Description
LPG10051
EMPTY RACK FOR TIPS 10µL LONG, 2 BX
LPG10052
EMPTY RACK FOR TIPS 200µL, 2 BX
LPG10053
EMPTY RACK FOR TIPS 300µL, 2 BX
LPG10054
EMPTY RACK FOR TIPS 1000/1200µL, 2 BX
LPG10055
EMPTY RACK FOR TIPS 5000µL
LPG10056
EMPTY RACK FOR TIPS 10ML
Model No
Description
LPG10030
RACK 10μL FILTER ST TIPS, 10 x 96 (960)
LPG10031
RACK 10μL LONG FILTER ST TIP,10 x 96 (960)
LPG10032
RACK 30μl FILTER ST TIPS, 10 X 96 (960)
LPG10033
RACK 200μL FILTER ST TIPS, 10 x 96 (960)

Available models

Empty Rack D10

Empty Rack D100-D1200

Empty Rack D200

Empty Rack D300

Rack with Tips D10

Rack with Tips D200

Rack with Tips D300

Rack with Tips D1000-D1200

Key features

 • การเกษตร
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
LabPROLabPRO products are specially designed to offer high performance with Swiss accuracy yet with economical value. Our product range includes pipettes, dispensers and balances.
[pipet]