Need support?

Please leave a message

×
Nittoseiko Analytech NSX-2100 – เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณคลอรีน / ซัลเฟอร์/ ไนโตรเจน

Sulfur Analyzer:

 • ช่วงการวัด 5 ppb ถึง 10,000 ppm (Ultraviolet Detector)
 • วิธีการตามมาตรฐาน ASTM D5453


Nitrogen Analyzer:

 • ช่วงการวัด 10 ppb ถึง 5,000 ppm (Chemiluminescence Detector)
 • วิธีการตามมาตรฐาน ASTM D4629, D5176, D6069

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
Nittoseiko AnalytechNittoseiko Analytech เป็นบริษัทผู้ผลิตที่ให้บริการการขายและการบริการสำหรับเครื่องมือวิเคราะห์และอุปกรณ์วัดไฟฟ้า ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการวิเคราะห์งานด้านสิ่งแวดล้อม, การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และการควบคุบคุณภาพ ฯลฯ อีกทั้งยังมีเครื่องวิเคราะห์ที่อาศัยหลักการเผาไหม้สารตัวอย่างที่อุณหภูมิสูง ซึ่งสามารถใช้ร่วมกับชุดตรวจวัดได้หลายชนิด เช่น ไอออนโครมาโตกราฟี, คูลอมเมตริกไตเตรชัน , UV detector และ chemiluminescence สามารถตรวจสอบฮาโลเจน, กำมะถัน และไนโตรเจนในตัวอย่างที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงตัวอย่างจากสิ่งแวดล้อม น้ำบริสุทธิ์ และวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือสำหรับวัดความชื้นโดยใช้น้ำยา Karl Fischer ที่ตอบสนองเฉพาะกับโมเลกุลของน้ำ และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งนี้เพื่อสอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม ทั้งจากญี่ปุ่น JPI และ JEITA และมาตรฐานสากล ISO, ASTM, EN และ EPA
[]