Need support?

Please leave a message

×
PANalytical Epsilon 1 – เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด EDXRF

เครื่อง Epsilon 1 เป็นเครื่อง EDXRF แบบตั้งโต๊ะขนาดเล็ก ภายในตัวเครื่องประกอบด้วยชุดคอมพิวเตอร์ ใช้งานผ่านหน้าจอสัมผัส ใช้วิเคราะห์ธาตุในตัวอย่าง ได้ตั้งแต่ โซเดียม Na ไปจนถึง แอมเมอริเซียม Am
ด้วยซอฟแวร์ที่ได้รับการสอบเทียบและรับรองประสิทธิภาพมาจากโรงงาน เครื่องรุ่นนี้ออกแบบให้ใช้งานง่าย รวดเร็ว ให้ผลถูกต้อง แม่นยำ ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างน้อย และมีค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ตัวอย่างต่ำ เมื่อเทียบกับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคแบบอื่น เช่น AAS, ICP และการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเคมี
เครื่อง Epsilon 1 นี้ สามารถใช้กับแอพลิเคชั่นในการวิเคราะห์งานต่างๆ ดังนี้

 • การหาปริมาณซัลเฟอร์ในเชื้อเพลิง ตามมาตรฐาน ASTM D4294 และ ISO 20847
 • การหาปริมาณ Additive ในน้ำมันหล่อลื่น ตามมาตรฐาน ASTM D6481
 • การวิเคราะห์หาโลหะในนมผง
 • ใช้ในงานวิจัยและงานของสถาบันการศึกษา
 • งานเหมืองแร่

The next Epsilon 1

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
Malvern PanalyticalMalvern PANalytical เกิดขึ้นจากการรวมกันของบริษัท Malvern Instrument และ PANalytical อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานรวมกันแล้วกว่า 2,000 คนทั่วโลก เทคโนโลยีของเราถูกนำไปใช้ในงานวิจัยต่างๆรวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานทางวิศวกรรม อุตสาหกรรม และภายในองค์กรต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และการผลิตที่ใช้เวลาน้อยลง พันธกิจทางธุรกิจของเราคือ การสร้างโซลูชั่นที่มีความจำเพาะตรงกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของลูกค้าในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์งานทางด้านเคมี ทางด้านกายภาพ และงานด้านการวิเคราะห์โครงสร้างทางวัสดุ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างสูงสุด
[]