Need support?

Please leave a message

×
PANalytical Zetium – เครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์ชนิด WDXRF

เครื่อง Zetium เป็นเครื่อง WDXRF สำหรับวิเคราะห์ธาตุในตัวอย่าง ที่หลากหลาย ตั้งแต่ วัสดุที่เป็นของแข็ง ของเหลว ไปจนถึง ตัวอย่างที่เป็นผง ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ดี ในการควบคุมคุณภาพในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม รวมถึงงานวิจัยและพัฒนาด้วย โดยสามารถวิเคราะห์ธาตุได้ตั้งแต่ระดับเปอร์เซ็นต์ จนต่ำสุดถึงระดับ ppm และวิเคราะห์ได้ตั้งแต่ธาตุ แบริเรี่ยม Be ไปจนถึง แอมเมอริเซียม Am

จากประสบการณ์และความสำเร็จในการผลิตเครื่อง WDXRF ของทางบริษํท PANalytical ถูกนำมาพัฒนาเครื่องรุ่น Zetium นี้ ด้วยเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า SumXcore เทคโนโลยี โดยเป็นการนำเทคนิค WDXRF, EDXRF และ XRD มารวมกันเข้าเป็นเครื่องเดียวกัน ทำให้เครื่องรุ่นนี้ให้ผลการวิเคราะห์ที่รวดเร็วมาก และค่าที่ได้ถูกต้อง ครอบคลุม และใช้ได้กับแอพลิเคชั่นที่หลากหลายอีกด้วย

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
Malvern PanalyticalMalvern PANalytical เกิดขึ้นจากการรวมกันของบริษัท Malvern Instrument และ PANalytical อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานรวมกันแล้วกว่า 2,000 คนทั่วโลก เทคโนโลยีของเราถูกนำไปใช้ในงานวิจัยต่างๆรวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานทางวิศวกรรม อุตสาหกรรม และภายในองค์กรต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และการผลิตที่ใช้เวลาน้อยลง พันธกิจทางธุรกิจของเราคือ การสร้างโซลูชั่นที่มีความจำเพาะตรงกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของลูกค้าในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์งานทางด้านเคมี ทางด้านกายภาพ และงานด้านการวิเคราะห์โครงสร้างทางวัสดุ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างสูงสุด
[]