Need support?

Please leave a message

×
OMNISEC – เครื่องโครมาโตกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร์ ยี่ห้อ Malvern

เครื่องตรวจวิเคราะห์ด้วยระบบ GPC/SEC ที่ดีที่สุด

OMNISEC คือเครื่องเจลเพอร์มีเอชันโครมาโทกราฟี(GPC) หรือไซด์เอกซ์คลูชันโครมาโทกราฟี (SEC) เป็นเทคนิคการแยก โดยอาศัยความแตกต่างของขนาดโมเลกุลในการแยก สามารถวิเคราะห์หาน้ำหนักโมเลกุลแท้จริง ขนาดโมเลกุล ความหนืด โมเลกุลที่มีกิ่งก้าน และพารามิเตอร์อื่นๆ มาพร้อมกับ OMNISEC REVOLVE ที่มีตัวตรวจวัดหลายชนิด (Multi-detector) และมีโปรแกรมวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของพอลิเมอร์และโปรตีน ทั้งที่ผ่านการสังเคราะห์และมีอยู่ตามธรรมชาติ

ความจำเพาะและความถูกต้องในการวิเคราะห์พอลิเมอร์และโปรตีน

OMNISEC คือเครื่อง GPC/SEC ที่สมบูรณ์แบบในการวิเคราะห์พอลิเมอร์และโปรตีน ภายในตัวเครื่องประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ 1. OMNISEC REVOLVE ส่วนของปั้ม ระบบกำจัดแก๊ส ระบบฉีดสารตัวอย่างอัตโนมัติ และคอลัมน์ 2. OMNISEC REVEAL ส่วนของตัวตรวจวัด (Multi-Detector) และ 3. โปรแกรมสั่งงานเครื่อง OMNISEC โดยวิดีโอนี้จะอธิบายถึงหลักการทำงานและข้อดี ซึ่งช่วยผู้ใช้งานในการวิเคราะห์ความจำเพาะ และความถูกต้องของตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Technical Specifications

Control strength, toughness, durability, brittleness, processability and branching Polystyrene, nylon, PET, PVC, polyester, nitrocellulose, resins, epoxys, polyurethanes, PVA
Measure degradation and drug delivery rates PLA, PLGA, PEG, polycaprolocatone
Grade natural polymers and polysaccharides Alginates, xanthans, Gum Arabic, starch derivatives (e.g. maltodextrin), cellulose derivatives (e.g. HEC), carageenan, gelatin, guar gum, chitosan, hyaluronic acid
Control formulation viscosity Alkyds, acrylics, polyurethanes, polyesters, resins, epoxys, PVA
Control food mouth-feel and gelling Pectins, alginates, xanthans, Gum Arabic, guar gum, starch derivatives (e.g. maltodextrin), carageenans
Assess and predict activity by measuring molecular weight Proteins, antibodies, mAbs
Predict and understand immunogenicity and efficacy Aggregates of proteins, biopharmaceuticals, biologics and mAbs
Control half-life, cell permeability and understand crystallization of protein conjugates PEGylated proteins, membrane proteins, antibody-drug-conjugates
Pump flow rate 0.005 - 10 mL/min
Pressure range 0 - 5000 PSI (34.5 MPa)
Sample container types HPLC vials or 96-well microtiter plates
Injection volume 1 - 300 µL
Syringe volume 250 µL standard

คุณลักษณะสำคัญ

 • โมเลกุลจะถูกแยกตามขนาด
 • สามารถวัดค่าความหนืดของตัวอย่าง
 • ลดค่าบริการและเวลา เนื่องจากผู้ใช้งานสามารถถอดเปลี่ยนคอลัมน์ได้เอง
 • สามารถวัดปริมาณตัวอย่างเริ่มต้นที่ 100 นาโนกรัม และน้ำหนักโมเลกุลเริ่มต้นที่ 200 ดาลตัน

OMNISEC: sensitive & accurate characterization of polymers & proteins

Malvern’s OMNISEC is a complete gel permeation/size exclusion chromatography (GPC/SEC) solution for the advanced characterization of synthetic and natural polymers, and proteins. This integrated GPC/SEC platform is made up of 3 components - OMNISEC RESOLVE, an integrated pump, degasser, autosampler and column oven; OMNISEC REVEAL, an integrated multi-detector; and OMNISEC software. This video describes the main features of OMNISEC and the benefits they bring to customers seeking the highest level of sensitivity and accuracy in their measurements of macromolecules.

Find out more about OMNISEC

 • การบินและอวกาศ
 • การเกษตร
 • ยานยนต์
 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สารเคมี
 • การก่อสร้าง
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • ป้องกัน
 • แม่พิมพ์
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อิเล็กทรอนิกส์
 • พลังงาน
 • สิ่งแวดล้อม
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • หรูหรา
 • เครื่องจักรและการผลิต
 • ทางการแพทย์
 • เหมืองแร่และแร่ธาตุ
 • น้ำมันและก๊าซ
 • ออฟติคอล
 • กระดาษและไม้
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
 • ทางรถไฟ
 • เซมิคอนดักเตอร์, พลังงานแสงอาทิตย์และอิเล็กทรอนิกส์
 • การบริการ
 • สิ่งทอ
 • ค้าปลีกค้าส่ง
Malvern PanalyticalMalvern PANalytical เกิดขึ้นจากการรวมกันของบริษัท Malvern Instrument และ PANalytical อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 มกราคม ที่ผ่านมา โดยมีพนักงานรวมกันแล้วกว่า 2,000 คนทั่วโลก เทคโนโลยีของเราถูกนำไปใช้ในงานวิจัยต่างๆรวมถึงการทดลองทางวิทยาศาสตร์ งานทางวิศวกรรม อุตสาหกรรม และภายในองค์กรต่างๆมากมายเพื่อช่วยในการแก้ปัญหาอีกทั้งสร้างการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และการผลิตที่ใช้เวลาน้อยลง พันธกิจทางธุรกิจของเราคือ การสร้างโซลูชั่นที่มีความจำเพาะตรงกับผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตสินค้าและบริการของลูกค้าในกลุ่มเครื่องมือวิเคราะห์งานทางด้านเคมี ทางด้านกายภาพ และงานด้านการวิเคราะห์โครงสร้างทางวัสดุ เพื่อให้เกิดผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างสูงสุด
[Absolute molecular weight, intrinsic viscosity, complete GPC/SEC solution, GPC/SEC systems, GPC/SEC detectors, macromolecular characterization, polymer characterization, protein characterization, ครื่องโครมาโตกราฟ แมสสเปกโตรมิเตอร์ ยี่ห้อ]