Need support?

Please leave a message

×
Postnova PN3150 – เครื่องตรวจวัดดัชนีหักเห

  • สามารถตรวจวัดดัชนีหักเหได้ในช่วง 1.00 - 1.75
  • สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ในช่วง 30 - 50 องศาเซลเซียส
  • มีอัตราการไหลมากที่สุด 10 มิลลิลิตรต่อนาที

  • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
  • การศึกษาและวิชาการ
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • เภสัชกรรม
  • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
  • ผงและสี / การเคลือบ
PostnovaPostnova Analytics มุ่งมั่นพัฒนางานนวัตกรรมในระดับสูง ภารกิจที่เรามุ่งเน้นคือต้องการที่จะแก้ปัญหาการวิเคราะห์ของลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์อนุภาคด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ เชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพสูง ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ Postnova กลายเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากลแต่เพียงผู้เดียวของระบบ Field-Flow Fractionation - Light Scattering
[]