Need support?

Please leave a message

×
Postnova PN3621 – เครื่องตรวจวัดการกระเจิงแสงหลายมุม

 • มีมุมที่ใช้ในการวัด 21 มุม ที่ 7 - 164 องศา
 • สามารถวัดมวลโมเลกุลได้ในช่วง 103 - 109 ดัลตัน
 • สามารถวัดขนาดอนุภาคได้ในช่วง ~8 - 500 นาโนเมตร
 • มีระบบต้นกำเนิดแสงที่ให้คลื่นแสงสีเขียวที่ความยาวคลื่น 532 นาโนเมตร และขนาดกำลัง 2.5 - 50 มิลลิวัตต์

 • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
 • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
 • การศึกษาและวิชาการ
 • อาหารและเครื่องดื่ม
 • เภสัชกรรม
 • โพลิเมอร์พลาสติกและยาง
 • ผงและสี / การเคลือบ
PostnovaPostnova Analytics มุ่งมั่นพัฒนางานนวัตกรรมในระดับสูง ภารกิจที่เรามุ่งเน้นคือต้องการที่จะแก้ปัญหาการวิเคราะห์ของลูกค้าทั้งในอุตสาหกรรมโพลิเมอร์ เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตร์อนุภาคด้วยความรวดเร็ว แม่นยำ เชี่ยวชาญ และเป็นมืออาชีพสูง ด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทำให้ Postnova กลายเป็นบริษัทชั้นนำในระดับสากลแต่เพียงผู้เดียวของระบบ Field-Flow Fractionation - Light Scattering
[]