Need support?

Please leave a message

×
Tecan Freedom EVO – เครื่องดูดจ่ายสารละลายแบบอัตโนมัติพร้อมแขนกล

  • เครื่องดูดจ่ายสารละลายอัตโนมัติพร้อมแขนกลที่สามารถเลือกรูปแบบของแขนกลให้เหมาะสมกับการใช้งานได้ เครื่องถูกออกแบบให้สามารถดูดจ่ายสารละลายอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว แม่นยำและคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้งานทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และมีชุดเครื่องมือสำเร็จรูปรองรับมาตรฐานและการตรวจสอบในการใช้งานเฉพาะด้าน
  • มีให้เลือก 4 ขนาด (75, 100, 150 และ 200 ซม) โดยอุปกรณ์ที่ใช้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือติดตั้งภายหลังเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
  • สามารถเลือกใช้แขนกลให้มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกันตามจำนวนตัวอย่าง
  • ด้วยเทคโนโลยีของเครื่องทำให้สามารถรองรับการใช้งานแบบอัตโนมัติได้หลากหลาย เช่น การเตรียมสารละลายสำหรับการสกัดหรือเพิ่มจำนวนสารพันธุกรรม การศีกษาการเจริญเติบโตของเซลล์ หรือการทดสอบคุณสมบัติของยาแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ

  • ชีวเภสัชกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
  • เครื่องสำอางและการดูแลส่วนตัว
  • การศึกษาและวิชาการ
  • อาหารและเครื่องดื่ม
  • เภสัชกรรม
TecanTecan เป็นผู้นำด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการทางด้านชีวเภสัชภัณฑ์ นิติวิทยาศาสตร์ และการวินิจฉัยทางคลินิก ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนา การผลิต รวมถึงการจัดการระบบอัตโนมัติสำหรับห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยให้บริการลูกค้าทั้งในด้านเภสัชกรรม เทคโนโลยีชีวภาพ หน่วยวิจัยภายในมหาวิทยาลัย นิติวิทยาศาสตร์ และห้องปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ นอกจากนี้ Tecan ยังเป็นผู้นำในการพัฒนาและให้บริการผลิตเครื่องมือและชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับบริษัทชั้นนำภายใต้หลากหลายตราสินค้า Tecan ก่อตั้งขึ้นที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี 1980 มีฐานการผลิต การวิจัยและพัฒนา ทั้งในยุโรปและอเมริกาเหนือ รวมถึงรองรับงานขาย และงานบริการหลังการขายครอบคลุมอีกกว่า 52 ประเทศทั่วโลก
[]